©2014-2018, CÔNG TY XĂNG DẦU CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, P Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại (026) 385-2402 - Fax: (026) 385-3061